USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Yaşam

2021 YILI HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin Başkanlığında, İl Müdür Yardımcısı H. İbrahim Sever, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Salih Çelik ile Birim Sorumlularının katılımı ile 2021 Yılı Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Çalışmalarının Değerlendirildi.

2021 YILI HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE  SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
11-02-2022 10:11
11-02-2022 10:12
Google News

 

          Toplantının açılışında Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin , İlimizde yaklaşık 28.000 hayvancılık işletmesinde bulunan 307 bin Büyükbaş ,500 binin üzerinde  küçükbaş hayvan varlığı ile İlimizin Karadeniz Bölgesinin en büyük Hayvancılık Potansiyeline sahip illerinden biri olduğunu ,Bu potansiyelin artırılması,  çiftçilerin refah düzeyinin yükseltilmesi, Hayvan Sağlığının Korunması, Güvenilir Sağlıklı Hayvansal Gıda Üretiminin sağlanarak Halk Sağlığının Korunması amacıyla 7/24 esasına göre çalışmaların özveri ile yürütüldüğünü belirterek bu çalışmaları yapan Hayvan Sağlığı Personellerine teşekkür etmiştir.

          Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salih Çelik,2021 Yılında Tokat İlinde Şube Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda çalışmalarla ilgili sunum yaptı

  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salih Çelik; "Koruyucu Hekimlik Faaliyetleri, Eğitim Faaliyetleri, Denetim Faaliyetleri, Ruhsatlandırma Faaliyetleri, Hayvan ve Hayvan Maddesi Sevkleri, Kesimhane İşlemleri, Hayvancılık Desteklemeleri, Su Ürünleri İşlemleri, Arıcılık İşlemleri, Numune Takip Sistemi İşlemleri,  Ulusal  ve Bölgesel ve Yerel Hayvancılık Projeleri, İthalat ve İhracaat İşlemleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele İşlemleri, Ulusal Kalıntı İzleme Planı Çalışmaları, Hayvancılık Bilgi Sistemleri ve İşlemleri, Hayvan Islahı Çalışmaları, Döner Sermaye İşlemleri, Depo ve İlçe Malzeme Dağıtım İşlemleri, Kimliklendirme ve Kayıt Altına Alma Faaliyetleri dışında diğer kurumlarla ortak olarak Orman İşletme Müdürlüğü ile ORKÖY Hayvan Tespitleri, Çevre Şehircilik Kurumu ve ADTA Şubesi ile ortak ÇED raporları, Bankalar, Kırsal Kalkınma, Tarım Kredi Koperatifi için Kapasite Raporları,  Kolluk Kuvvetleri ile beraber Yol Kontrolleri ve İhbarların değerlendirilmesi, Koordinasyon Şubesi ile ortak Eğitim Çalışmaları, TARSİM ve Klinikler ile beraber Hayvan Hasar İşlemleri , Adli Kurumlar İle Hayvan Rayiç İşlemeleri,  Üretici Birlikleriyle Islah Projeleri ve Denetimleri," gibi iş ve işlemler yürütülmektedir

1)Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları

          2021 Yılında Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 1.370.824 adet hayvana salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılama yapılmıştır.

          Hastalık İhbarlarına karşı 7/24 esasına göre hareket edilerek 134 Hastalık Numunesi alınmıştır.

          Şarbon,Kuduz,Tuberküloz,Brucella,,Kuş Gribi gibi hayvanlardan insanlara geçen Zoonoz hastalıklar başta olmak üzere 2021 yılında İlimizde çıkan 85 adet İhbari Mecburi Hayvan Hastalığına karşı karantina ,Kordon, Aşılama çalışmaları yapılarak Hastalıklar söndürülmüştür.

          KUDUZ hastalığı şüphesiyle 64 ısırık vakasında Kedi ve Köpeklerin Müşade işlemleri yapılmış olup olumsuz bir durum saptanmamıştır.

          Tazminatlı Hastalıklar nedeniyle ölen /kestirilen ve imhası gerçekleştirilen 3266 adet çeşitli türde hayvan için  Hayvan Sahiplerine 4.648.293 TL Hastalık Tazminatı Ödenmiştir.

          Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı İl Genelinde 275.250 Büyükbaş hayvan Kenelere karşı

2)Hayvan Kimliklendirme , Kayıt Altına Alma ve Hayvan Hareket İşlemleri

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarımızın kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemleri 2021 yılında devam etmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında 91.437 büyükbaş, 155.964 küçükbaş ,293 Tek tırnaklı hayvanımız küpelenerek kayıt altına alınmıştır.

   Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 24 adet kedi 211 adet köpek kaydı yapılmıştır. Toplam yasaklı ırk sayısı 86 adettir.

İl Genelinde 2021 Yılında 15.611 Büyükbaş Düşen küpe, 759'u Merkez İlçeden olmak üzere İl Genelinde 1.553 Küçükbaş Düşen küpe uygulanmıştır

2021 Yılında  Birimlerimiz tarafından 137 Arı Konaklama Belgesi, 4 Arı Vize Belgesi, 129 Arı Kayıt Sistemi Belgesi,  Amatör Balıkçı Belgesi, 14.017 Hayvan Pasaportu, 1139 İşletme Tescil Belgesi, 7388 Hayvan Varlığı Belgesi, 8 Kapasite Raporu, 264 Hayvan Sevk Belgesi, 11 Sürücü Yeterlilik Belgesi, 291 İşletme Açma ve Devir İşlemi Yapılmıştır.

3)Çiftçi Eğitim Faaliyetlerimiz

Bakanlığımızın en önemli faaliyetlerinden olan Çiftçi Eğitimlerine devam edilerek,  Şube Müdürlüğümüz tarafından 19 Kadın Çiftçi Eğitimi, 3  Veteriner Hekim Eğitimleri (Online Toplantı), 2 Adette Birlik ve Paydaş Eğitimleri, 62 İl Müdürlüğüne "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi " kapsamında teknik destek verilmiştir.

4)Denetim ve Ruhsatlandırma Faaliyetlerimiz

5996 ve 1380 sayılı Kanunlar Kapsamında Gerçekleştirilen Denetimler kapsamında Genel Toplamda 1225 kişiye 933.056 TL İdari para cezası uygulanmıştır.

İlimiz genelinde Serbest Veteriner Hekimlerimizin Klinik Denetimleri düzenli olarak devam etmiş olup, toplam 94 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

İlimiz genelindeki Ruhsatlı Mezbahalar 14 kez denetlenerek gıda güvenliği hususlarında çalışmalar yapılmıştır.

İlimiz Mezbahanelerinde 2021 Yılında 4418 Büyükbaş,3207 Küçükbaş Hayvan kesilmiş olup toplamda 1.380.000 ton etin  gerekli muayeneleri Veteriner Hekimlerimiz tarafından yapılmıştır.

İlaç takip Sistemi kapsamında Resmi ve Özel Veteriner Hekimlerimiz tarafından 13264 Reçete düzenlenerek sisteme işlenmiştir.

2021 yılı içerisinde 537  Baş Besilik sığır, 1187 baş Damızlık Sığır, 108 baş Küçükbaş hayvan ithalatı gerçekleşmiş ve şube müdürlüğümüzce denetim, numune alma ve kontrol işlemleri düzenli olarak devam etmektedir.

5)Numune ve Epidemiyoloji İşlemleri

Ulusal Kalıntı İzleme programı kapsamında birincil hayvansal ürün olarak, balık, inek sütü, manda sütü, yumurta, sığır eti, sığır karaciğeri, balık kas ve derisi, bal, sığır ve balık yeminden olmak üzere 205 adet numune gönderilmiş ve insan sağlığı açısından sakıncalı bir  kalıntı olmadığı raporlanmıştır.

          Hastalık İhbarlarına karşı 7/24 esasına göre hareket edilerek 134 Hastalık Numunesi alınmıştır.

          Su Kirliliğini izleme kapsamında 16 noktadan 32 adet su numuneleri alınarak analizleri yapıldı ve SUBİS sistemine girildi

          Hastalık takibi amacıyla alınan Sero Survey Numunesi kapsamında 1440 adet Kanatlıdan numune alınmıştır

         Trakya sevk işlemleri için 6.607 adet numune alınmış olup 2021 Yılında  toplamda 8418 hayvandan  Numune alınmıştır.

6)Desteklemeler

Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında ilimiz yetiştiricilerine 21 Destekleme Kaleminde 32.345 çiftçimize   64.786.044,06 TL.  ödemesi yapılmıştır.

7)Projeler

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında 889 yetiştiricimize 80.700 adet Küçükbaş hayvan teslimi yapılmıştır. Proje kapsamında hayvan alımları devam etmektedir.Yaklaşık 117 milyon Kredi Kullandırılmıştır.

DOKAP İdaresi tarafından desteklenen

Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi Kapsamında   1.768.000 Tl

Organik Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi Kapsamında   1.260.000 TL

Takipli Kuzular Gelişen Nesiller Projesi Kapsamında   815.000 TL

Su Ürünleri İşletmelerinin Alt Yapısının İyileştirmesi Projesi Kapsamında   1.892.000TL

olmak üzere Toplamda  5.735.000 TL tutarında 4 Proje Yürütülmektedir.

            Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından İlimizde Yürütülen ETKİYAP Projesi Kapsamında 2021 Yılında Artova,Başçiftlik,Sulusaray ve Yeşilyurt İlçelerimizde Suni Tohumlama Faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 392.000 TL kaynak Kullanılmıştır.

            İl Özel İdaresi Tarafından 2021 Yılında yaklaşık 3.500.000 TL Kaynak İle

Arıcılığı Geliştirme Projesi Kapsamında 4.000 adet Ana Arı, 8.000 kutu Varroa ile mücadele ilacı, 25.143 paket Arı Yemi dağıtımı yapılmıştır

Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi Kapsamında 15 adet 300 Lt Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Yapılmıştır.

Mandacılığı Geliştirme Proje Kapsamında 25 Adet Manda Boğası Alımı Gerçekleştirilmiştir.

Koyunculuğu Geliştirme Projesi Kapsamında 410 Adet Damızlık Koç,100.000 Koyunun aşılama ve Parziter İlaçlama İşlemi,100 adet Güneş Paneli alımı Gerçekleştirilmişti.

 8)Su Ürünleri Birim faaliyetleri

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Gereği Su Ürünleri üretiminde devamlılığı sağlamak, üretim sahalarını korumak, su kirliliğini önlemek ve su ürünleri avcılığını düzenleme çalışmaları içerisinde Su Kirliliği çalışmaları,  Yeşilırmak, Kelkit ve Çekerek nehirlerinden 16 noktadan yılda 4 dönem olmak üzere 32 adet su numunesi alınarak 14 adet kriter açısından izlenmektedir

İlimizde Almus Baraj Gölünde faaliyet gösteren 12 adet tekneye ait ruhsat tezkeresinin vize işlemi yapıldı. Ayrıca bu teknelerde avcılık yapan 14 adet kişinin gerçek kişi ruhsat tezkerelerine vize yapıldı

İlimiz genelinde 5 adet su ürünleri yetiştiricilik müracaatı alınmış olup, bu müracaatlar kapsamında Merkez Söngüt Köyü'nde 350 ton/yıl ve 1.950.000 adet yavru/yıl + 15 ton/yıl kapasiteli iki tesis için ön izin verildi.

9)Arıcılık Birimi Faaliyetleri

Merkez ilçede, il içi ve il dışından gelen 147 arıcılık işletmesi 38.277 aktif arılı koloni toplamda 47.622 koloni ile, İl genelinde ise, il içi ve il dışından 571 arıcılık işletmesi 162.271 aktif arılı kovan toplamda 199.464 kovan ile gezginci arıcılık faaliyetinde bulunmuş Konaklama Belgesi verilmiştir." dedi.

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Orhan ŞAHİN toplantı sonrası yaptığı konuşmada "İlimizin ülke ve bölge hayvancılığında önemli bir yere sahip olduğu. Yetiştiricilerimizin her daim yanında olduklarını belirterek , bu kapsamda Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizce çok önemli çalışmalar ve projeler yapıldığını, yapılan  faaliyetler için emeği geçen tüm personele teşekkür ettiğini ."ifade etti

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Trabzonspor3781+35
2Fenerbahçe3770+30
3Konyaspor3767+21
4Başakşehir FK3762+18
5Alanyaspor3761+8
6Beşiktaş3758+8
7Antalyaspor3758+7
8Fatih Karagümrük3757-4
9Adana Demirspor3752+6
10Sivasspor3751+1
11Galatasaray3751-2
12Kasımpaşa3750+8
13Hatayspor3750-7
14Kayserispor3747-6
15Giresunspor3745-3
16Gaziantep FK3743-10
17Çaykur Rizespor3736-25
18Altay3734-16
19Göztepe3728-30
20Yeni Malatyaspor3720-39