USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

“İKTİDARA GELİNCE NELER Mİ YAPACAĞIZ?”

İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, gazetemize gerçekleştirdiği ziyarette “iktidar olduğunuzda neler yapacaksınız?” sorularına yanıt verdi.

“İKTİDARA GELİNCE  NELER Mİ YAPACAĞIZ?”
08-08-2022 17:23
08-08-2022 17:25
Google News

 (Haber-Fotoğraf: Bekir Binbaş)

 İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Yönetim Kurulu Üyeleri Seyfi Türksolmaz, Şafak Ayata ve Reşat Çetin ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Kılıç ile sohbet eden Başkan Sağol, ülkenin iyi yönetilmediğini söyledi. İyi Parti’nin iktidar olduğunda neler yapılacağına dair bilgilendirmelerde bulundu.

            Gazetemize yaptığı ziyaretteki sohbette, ülkenin iyi yönetilmediğini söylediklerinde “peki iktidar olduğunuzda siz ne yapacaksınız?” sorusu ile karşılaşıldığını belirten İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol “yurttaşlarımız müsterih olsunlar. İktidarımızda hem Tokat’ın hem ülkenin ağırlaşan sorunlarını birer birer çözeceğiz. Yolsuzluğu, yoksulluğu, adaletsizliği, enflasyonu, üretimi, hayat pahalılığını ülkenin yurttaşımızın gündeminden çıkaracak, yurttaşımız yoksullukla boğuşurken 5 maaş alan ve yan gelip yatan haramzadelerin saltanatına son vereceğiz.” dedi.

İl Başkanı Ömer Sağol, “neler yapacaklarımızın tamamını anlatırsam gazetenizin sayfalarına sığmaz. Bu nedenle önce Tokat için de çok önemli bir konuda; tarım alanında ülke ve Tokat ölçeğinde neler yapacağımızı anlatayım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

“ÖNCE ÇİFTÇİMİZİ, KÖYLÜMÜZÜ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

“Bizim üretimi artırmamız, gıda arz güvenliğini sağlayarak, uygun fiyatla ürünleri yurttaşlarımıza ulaştırmamız için her şeyden önce köylümüzü, çiftçilerimizi ayağa kaldırmamız gerekmektedir. Bu da bugün AKP iktidarının övündüğü, ürün değerinin % 3, % 4’ ü gibi desteklerle olmaz. Biz ürünün değerinin hak ettiği fiyatı bulmasını sağlayacağız. Bütün destekleri dünya ortalamasının üzerine çekeceğiz. Çiftçilerimizin kullandığı mazot, gübre, elektrik, yem, tohum gibi kalemlerde ortalama %20 oranında net yerinde, zamanında ve odağında ödemeler yapacağız. Ülkemizin ve Tokat’ın sürdürülebilir büyümesi için kırsal kalkınma hayati önem taşımaktadır. Uygulanan yanlış tarım politikaları bugün bir millî güvenlik problemi hâline gelmiştir. Çünkü son 16 yılda 4,2 milyon hektar tarım arazimiz tarım dışına çıkmıştır. Yani Konya’nın tarım arazisine eş değer bir alanı kaybettik. Son 10 yılda tarımın istihdamdaki payı %23’ten %17’ ye geriledi. Bunun sonucu olarak da tarımdaki kadın istihdamı dörtte bir oranında azaldı. Litresi 1.1 lira olan mazot 18 Haziran itibariyle 30 liraya çıktı. Tonu 237 lira olan üre gübresi 38 katına, süt ve besi yeminin kilosu 6 katına çıktı. Kanunda en az %1 olarak taahhüt edilen tarım desteği oranı yarı yarıya düştü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bütün akarsu ve derelere HES yapılmasına müsaade edildiği için çiftçimizin tarlasını sulaması baraj sahibinin inisiyatifine kaldı.”

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TARIM BİLİMLERİ AKADEMİSİ PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

“İyi Parti olarak Atatürk’ümüzün mirasına, tarımla ilgili vizyonuna, köylüler için hayal ettiği sosyokültürel gelişim fikrine ve onun toprak, ağaç ve doğa sevgisine sahip çıkmak için Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi Projesi’ni hazırlıyoruz.” diyerek sözlerini devam ettiren İl Başkanı Ömer Sağol, “bu önemli projemiz ile Atatürk Orman Çiftliği’ni şanına ve amacına yakışır şekilde Tarım Bilimleri Akademisi hâline getireceğiz. Akademiye mevcut Tarımsal Araştırma Enstitülerini ekleyip teknoparklar ile de bağlantısını sağlayarak bölge coğrafyasının en üst düzey tarımsal araştırma, bilgi ve bilişim merkezini kuracağız. Yani akademiyi bir milli güvenlik unsuru olarak göreceğiz. Bunun yanında ülkemizde hâlihazırda tarımsal alanda bulunmayan büyük veri altyapısını Tarım Bilimleri Akademisi bünyesinde oluşturacağız. Böylece tarımsal büyük veriyi sektörün ve ilgili paydaşların hizmetine sunacağız. Mevcut iktidarın Türkiye’yi tarımda dışa bağımlı yapan bu yanlış Ar-Ge anlayışını da değiştireceğiz. Akademi ile ülkemizi sadece ham madde ve düşük katma değerli ürün ihraç eden ülkeler liginden hızla çıkaracağız. Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemizi hayata geçirirken aynı zamanda; ‘yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme’ yaklaşımıyla 50 tarım meslek lisesi açacağız. Çiftçi çocuklarına pozitif ayrımcılık yaparak bu okullarda okumaları için ek kontenjan ve ek puan vereceğiz. Bu liseleri Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlarken uygulama ve yönetim açısından sorumluluğu ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na vereceğiz. Böylece bu liselerden mezun olacak her gencimize iş imkânı sağlarken tarım sektörünün şiddetle ihtiyaç duyduğu öğretici uygulayıcı teknik eleman açığını da gidermiş olacağız. Bu tarım liselerini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlarken, uygulama ve yönetim açısından sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanlığı’na vereceğiz. Böylece bu liselerden mezun olacak her gencimize iş imkânı sağlarken tarım sektörünün şiddetle ihtiyaç duyduğu öğretici uygulayıcı teknik eleman açığını da gidermiş olacağız.” İfadelerini kullandı.

Tokat’ta tarımsal üretim konusunda bir standartlaşmanın ve tarımsal sanayinin bir türlü sağlanamadığını belirten İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, bu nedenle de katma değeri yüksek güvenilirlik sertifikalarına sahip ürünlerin yetiştirilmesinde sorunlar yaşandığını ifade etti. Tokat’ta karşılaştırmalı üstünlüğe sahip tarım sektöründe bir tarım-sanayi bütünleşmesini, tarım alanında katma değeri yüksek ve güvenilirlik analizleri yapılmış ürünlerin üretilmesi ve ihracatının sağlanması için Tokat’ta “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasını vurgulayan Sağol, “aynı zamanda da Tokat ulaşım ağının rekabetçi pazarlara en uygun maliyet ve hızda ulaşılmasını sağlayacak duruma getirilmesi gerekmektedir. Gerek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi’nin kurulması, gerekse Tokat’ı rekabetçi pazarlara açacak olan ulaşım ağı yatırımlarının bir eşgüdüm halinde ve mümkün olan en uygun sürede gerçekleşmesini sağlayacağız. Gerçekleştireceğimiz bu projeler yalnızca Tokat için değil, bölge için de büyük bir kazanç olacaktır.” dedi.

İl Başkanı Ömer Sağol, “Tokat yöresinde ekonomik büyümeye katkı sağlamak, tarım sektöründe tarım-sanayi bütünleşmesini sağlayarak ek katma değer yaratan tarımsal ürünler ortaya çıkarmak, bu yolla kırsal ekonomiyi desteklemek, toplum için yarar sağlamak, daha verimli ve katma değerli tarım ve gıda üretimi gerçekleştirmek Tokat için yaşamsal derecede önemlidir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekleştireceğimiz bu proje;  Tokat’taki iyi tarım uygulamalarına, altyapıya, çağdaş teknolojilere yatırım yapılmasına,  çiftçilerin ve gıda üreticilerinin genel üretkenliklerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak, makro düzeyde, Tokat’a yapılabilecek en değerli ve sayılı birkaç projeden birisidir. Bu proje; yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla ve yukarıda saydığım özellikleriyle birlikte, salt Tokat merkezde değil, kırsal ekonomilere ve istihdam yaratımlarına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Proje tarımsal verimliliği artıracak, ulaşım ağının da iyileştirilmesiyle çiftçilerin pazarlara ulaşmasını sağlayacak, gelirlerini artıracak ve tarımı daha çevreci bir şekilde sürdürülebilir hale getirecektir. Proje katma değerli tarımsal ürünlerin hacmini artıracak, böylelikle sektörde yer alanların ortak gönencini (refahını) ve bu sektörde yer alan işletmelerle, çiftçiler arasındaki bütünleşmesini sürdürülebilir bir şekilde artıracaktır.”

İyi Parti İl Başkanı Ömer Sağol, projeleri; özellikle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi’ni hayata geçirirken, her zamanki alışkanlıkların tekrarlanmayacağının altını çizerek, “bu proje için ‘olmazsa olmaz’ diyeceğimiz ortak kullanım birimleri mutlaka oluşturulacaktır. Projede bulunması gereken ortak kullanım birimlerinin; MAP’da Paketleme Ortak Kullanım Tesisi, KA’da Depolama Ortak Kullanım Tesisi, İşleme ve Kurutma Ortak Kullanım Tesisi, Toprak ve ürün Analizi Laboratuvarı Ortak Kullanım Tesisi, -AR-GE Ortak Kullanım Tesisi, Tohumluk Kontrol Laboratuvarı, Sertifikasyon Merkezi’nin  projede yer almasına önem verilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ

Active Server Pages error 'ASP 0126'

Include file not found

/puan.asp, line 376

The include file 'json/puan_55600_1_1.html' was not found.