Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, 25-26 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına” Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

Polis 84 araç sürücüsü ve 183 yol kullanıcısına eğitim verdi Polis 84 araç sürücüsü ve 183 yol kullanıcısına eğitim verdi

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Aslı Kaya’nın da hazır bulunduğu, ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olan “Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı” yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşen bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların münazara panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı sunması noktasında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Kaynak: iha