Maliye çalışanları ve Sendika üyelerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan, Memur- Sen Deferdarlık Temsilcisi Murat Sağlamcı,

“Bizlerde Büro Memur-Sen olarak Vergi Haftasını farklı etkinliklerle kutlamak isterdik ancak, ülkemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergileri toplayan, devletin bütçesini yapan, harcamalarını kontrol eden Maliye Bakanlığı çalışanlarının uğradığı hak kayıpları, verilmeyen hakları bizleri burada bir araya getirdi. Maliye çalışanlarının en büyük görevi devletin gelirlerinin toplanmasında ve harcanmasında düzen sağlamaktır. Bu ana görev ülkemiz ekonomisinin can damarıdır. Şayet devletin gelirleri toplanmazsa ya da toplamada aksaklıklar yaşanırsa ülkemizin mali yapısı, sosyal yapısı, kısacası ülkemizin her alanı olumsuz yönde etkilenir. Maliye ve Gelir idaresi çalışanları toplam bazda milyonlarca lira değerindeki evraklara büyük bir risk altında imza atmaktadır. Yapılan görevin her alanında başta para, menkul ve gayrimenkul kıymetler olduğu için çalışanların azami dikkatli ve mevzuata hakim olması gerekmektedir. Yapılacak en ufak bir hata çok büyük sonuçlar doğurmaktadır. Bazen ise en ufak bir hata nedeniyle personele karşılanması güç olan zimmetler çıkmaktadır ve personel aylar hatta yıllar süren mahkemelerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Ülkemiz ekonomisi için gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden çalışarak milyarlarca vergiyi tahsil eden Maliye çalışanları maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Yapılan araştırmalara göre dünyanın hemen her ülkesinde Maliye Bakanlığı çalışanlarının mali ve özlük hakları ülkemiz çalışanlarından çok daha yüksek seviyededir. Tabiri caizse musluğun başını tutan Maliye çalışanlarına bu musluktan bir damla su dahi çok görülmektedir.İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığı’ndaki çalışanlar, ek ödemelerden yararlanamamaktadır. Büro Memur-Sen olarak bizler kimseden haksız bir uygulama istemiyoruz. Bizler Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz. Çalışma verimliliğinin ve moral motivasyonun arttırılması için personelin mali ve özlük haklarda iyileştirme yapılmalı, belirteceğimiz talepler dikkate alınmalıdır” diyerek taleplerini şu şeklinde sıraladı.

“Gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavları yeniden açılmalıdır. Sınavlar bir defaya mahsus olarak değil, ihtiyaç duyulduğunda açılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Memur ve VHKİ kadrosunda bulunan personele, eğitim ve yaş şartı aranmaksızın Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosu verilmelidir. Tüm birimlerde fazla mesai yapan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele görevde yükselme sınavı açılmalı ve bu kadroda çalışanlara ek gösterge verilmelidir. Özel hizmet tazminatları maaşlara eklenmeli ve emekli olan maliye çalışanlarının mağduriyetleri giderilmelidir. Küçük ilçelerde çalışan ve personel eksikliği nedeniyle tayin talepleri reddedilen personele yol ve yemek yardımı yapılmalıdır. Mali Hizmetler Sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemelidir. Gelir Uzmanlarında olduğu gibi Yaygın ve yoğun vergi denetiminde görev yapan personele denetim tazminatı ödenmelidir. Gelir uzmanları için 3600 ek gösterge talebi ve inceleme yetkisi talebimiz bir an önce yerine getirilmelidir. Merkez-taşra ayrımı kaldırılmalıdır. Şef kadrosunda bulunan personelin ücret mağduriyetinin giderilmeli ve şartları taşıyan şeflere uzmanlık kadrosunun sınavsız verilmelidir”

Basn toplantısına Memur- Sen Deferdarlık Temsilcisi Murat Sağlamcı’nın yanı sıra Büro Memur Sen Tokat Şube Başkanı İrfan Kucur , Memur Sen Tokat İl Temsilcisi Suat Mantar’ da katıldı.