OBP, Liseden mezun olan kişilerin dersleri üzerinde gösterdikleri başarı puanına denilmektedir. Bu puan, öğrencilerin üniversite sınavlarındaki başarılarına eklenerek üniversiteye giriş puanlarını belirlemektedir.

OBP, ortaöğretim başarı puanının kısaltmasıdır. Ortaöğretim puanı yani OBP, üniversiteye girmek isteyen kişilerin girdikleri AYT ve TYT sınavlarının puanlarına eklenmektedir. Bu ortaöğretim puanı da eklendikten sonra öğrencinin son başarı puanı belirlenmiş olur. Ortaöğretim puanı (OBP), üniversite sınavlarını doğrudan etkilemektedir. Bundan dolayı üniversiteye gidecek olan kişiler tarafından ortaöğretim puanı sıklık ile takip edilmektedir.

OBP hesaplama yöntemi, öğrencilerin lise notlarının yıllık ortalamalarının hesaplanmasıyla başlamaktadır. Lise hayatlarında almış oldukları notların yıllık ortalamaları her sene hesaplanmaktadır. Daha sonra, bu yıllık ortalamaların lise eğitimi boyunca alınan ortalamalarının hesaplanmasıyla diploma notu elde edilir. En sonunda da diploma notu yüz üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencilerin diploma notları beş ile çarpılarak OBP yani ortaöğretim başarı puanı oluşturulmaktadır. OBP puanında en düşün 250 puanken en yüksek ise 500 puandır. Ortaöğretim puanı hesaplanmalarında okul tipi dikkate alınmaz.

Ortaöğretim başarı puanın da öğrencilerin alacakları en fazla puan 60 iken en az ise 30 olur. Ortaöğretim başarı puanı öğrencilerin lise hayatlarında aldıkları diploma notlarının üniversite sınavı sonucuna eklenerek daha yüksek puan almasına yardımcı olmaktadır. Bu hesaplama yöntemi, öğrencilerin okudukları okul tipine göre farklılık göstermez.

OBP'nin önemi, öğrencilerin üniversite sınavlarındaki yerleştirme puanlarını belirlemesidir. Lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıyı yansıtan OBP, üniversiteye girişte öğrencilerin avantaj sağlamasına yardımcı olur. Ortaöğretim puanının 0,12’lik bölümü kişinin girmiş olduğu sınavın puanına eklenir. Böylece kişilerin üniversiteye giriş yerleştirme puanları belirlenmiş olur.

Ortaöğretim başarı puanı, üniversite adayları için oldukça önemlidir. Liseden mezun olan öğrencilerin üniversiteye girmek için girdikleri AYT ve TYT sınavlarına ek olarak, OBP puanı da hesaba katılmaktadır. Bu puan, öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarını belirlemede önemli bir faktördür. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları notların ortalamalarının hesaplanmasıyla oluşan OBP, üniversite sınavlarındaki yerleştirme puanlarını da etkilemektedir.

OBP hesaplama yöntemi, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarının yıllık ortalamalarının hesaplanmasıyla oluşmaktadır. Bu notlar, lise eğitimi boyunca alınan notların ortalamasının hesaplanmasına ve sonunda diploma notu elde edilmesine yol açar. Öğrencilerin diploma notları, 5 ile çarpılarak OBP puanına dönüştürülür. Bu hesaplama yöntemi, okul tipine göre farklılık göstermez ve öğrencilerin lise hayatlarında aldıkları notlarının doğrudan bir yansımasıdır.

OBP'nin önemi, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıyı yansıtarak üniversite sınavlarındaki yerleştirme puanlarını belirlemesidir. Bu nedenle, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca notlarına dikkat etmeleri ve OBP puanlarını yüksek tutmaları önemlidir. Ayrıca, OBP puanı üniversiteye girişte öğrencilere avantaj sağladığı için, öğrencilerin üniversiteye kabul edilmek istedikleri bölümlerdeki OBP puanlarını da incelemeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, OBP sistemi öğrencilerin lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıyı belirleyerek üniversiteye giriş puanlarını belirlemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca notlarına dikkat etmeleri ve OBP puanlarını yüksek tutmaları önemlidir. Ayrıca, üniversiteye girmeden önce hangi bölümlere kabul edildiklerini öğrenmek için OBP puanlarını incelemeleri gerekmektedir.