Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği (TEKMED) Başkanı Müslim Kaçmaz, Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Fature Enerrgy (Geleceğin Enerjisi) isimli projeye dair bilgi verdi. Polonya, Türkiye ve Romanya ortaklığında yürütülenin projenin konusu yenilenebilir enerji üzerine oldu.

TEKMED Başkanı Müslim Kaçmaz, Fature Enerrgy (Geleceğin Enerjisi) projesinin temel amacını 27 katılımcı ile enerji verimliliğinin nasıl artırılacağı konusunda atölye çalışmaları yapmak olarak izah etti. Derneği temsilen, Dernek Gönüllüsü, Dostlar Meclisi Üyesi, Tokat Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Doğa Pansiyonları İşletmecisi Leyla Doğan’ın proje kapsamında ülkemizi, ilimizi temsilen Polonya'nın Lodz Şehrinde gittiğini duyurdu. Eğitime katılacak öğrencilerin eğitim mekanları, yemek, konaklama gibi yerleri görerek, iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunacağını, eğitime katılacak gençlere eğitim öncesinde rehberlik edeceğini belirtti.

Projenin ayrıntılı hedefleri şu şekilde ifade edildi:

1) Enerji üretiminde yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin bilginin arttırılması ve bilgi birikiminin teşvik edilmesi dünyanın her yerinden insanlara tanıtım yapmaktır.

2) İngilizcenin dilsel yeterliklerinin, tekniklerin uzman sözcük dağarcığı aralığında artması.

3) Diyalogu başlatarak gençlerin çevrenin bozulmasının ve enerji krizinin etkilerini en aza indirmeye nasıl destek olacağının tartışılması.

4) Yerel makamlarla ve kamuoyunda diyalog yürütme becerilerinin arttırılması.

5) Diyaloga yönelik kritik durumlarda Avrupa değerlerinin, birlik ve işbirliğinin bölünmelerin ötesinde güçlendirilmesi ve ortak Avrupa'nın korunması.

6) Teşvik etmek için kararlar almak da dahil olmak üzere, daha düşük şansa sahip gençlerin yaygın eğitimine katılımının desteklenmesi.