TOKAT AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/389

KARAR NO : 2022/770
Davacı SAMIRA ABDULKARIM ve Davalı ABDUL HAQ MI HAMMAD SALEH arasında mahkememizde görülen Boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama sonucu davanın usulden reddine karar verilmiş olup, iş bu metnin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02046110