Veri Kaynağı adlı platformun Türkiye genelindeki en yaygın soyisimlere dair gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaya göre, Tokat ilinde en sık karşılaşılan soyisim "Yılmaz" oldu.  Türkiye'de tam 55 ilde en çok Yılmaz soyisminin kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Haritada, Türkiye'nin 81 ili arasında en yaygın soyisimlerin dağılımı gösteriliyor ve Tokat da dahil olmak üzere birçok ilde "Yılmaz" soyismi ön plana çıkıyor. Yılmaz soyismini Demir ve Şahin soyisimleri takip ediyor.

Türkiye Genelinde Soyisimlerin Dağılımı

Haritada dikkat çeken verilerden bazıları şunlardır:

Yılmaz: Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda en yaygın soyisim olarak öne çıkıyor. Özellikle batı, orta ve kuzey bölgelerde bu soyismin baskın olduğu görülüyor.
Demir: Güneydoğu ve doğu bölgelerinde, özellikle Adıyaman, Siirt, Batman, ve Şırnak gibi illerde en yaygın soyisim.
Şahin: İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde, özellikle Sivas ve çevresinde yoğun olarak görülüyor.
Kaya: Doğu Anadolu'nun bazı illerinde, özellikle Erzurum ve çevresinde yaygın bir soyisim.
Yıldız: Türkiye'nin güneydoğusunda, özellikle Şanlıurfa ve Mardin çevresinde en yaygın soyisim olarak dikkat çekiyor.

Global arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi! Global arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi!

Tokat'ta Yılmaz Soyismi

Tokat ilinde "Yılmaz" soyismi öne çıkarken, bu soyismin yaygınlığı, ilin demografik ve kültürel yapısına dair ipuçları da veriyor. "Yılmaz" soyismi, Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da aileler arasında sıkça rastlanan bir soyisim olma özelliği taşıyor.

Türkiye Genelindeki Diğer Soyisimler

Harita incelendiğinde, "Yılmaz" soyisminin ardından en çok öne çıkan soyisimler arasında "Demir", "Şahin", ve "Kaya" gibi soyisimler bulunuyor. Bu soyisimler, belirli bölgelerde yoğunlaşırken, Türkiye'nin demografik çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Bu araştırma, Türkiye'deki soyisimlerin dağılımını ve bu dağılımın bölgesel farklılıklarını ortaya koyması açısından önemli bir kaynak niteliğinde. Tokat'ta ve Türkiye genelinde en yaygın soyisimlerin belirlenmesi, demografik analizler ve sosyokültürel çalışmalar için de yol gösterici olabilir.

Muhabir: Esengül İşleroğlu