Haber-Foto: Mustafa Işık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP Tokat İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk koydu. Saat 13.00’da düzenlenen programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Tokat İl Örgütü ve üyeleri, Tokat Atatürk Düşünce Derneği Mehmet Kalaycı, Eğitim İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Şengül Bayram, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. 

CHP Tokat İl Başkanlığı, Tokat Atatürk Düşünce Derneği ve Eğitim İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Sunumun ardından saygı Duruşu ve İstiklal Marşı söylendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramı Kutlama Konuşmaları Yapıldı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz açıklamalarda bulundu. D S C 0050“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Herkese Kutlu Olsun”
CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, “Bugün bir asrı geçen bir süredir kutladığımız, Cumhuriyetimizin başlangıcı sayılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Her ne kadar genel olarak Cumhuriyetimizin başlangıcı şeklinde kabul edilse de düşüncelerde mücadele kavramı çok daha önce kafalarda yer almıştır. Çünkü birbirini izleyen Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve gücünü yitirmiş saray yönetiminin işgal kuvvetlerine vermiş olduğu Sevr taviziyle yaşamakta olduğumuz karmaşık ortamın olumsuzluğunu herkes iliklerine kadar hisseder olmuştur. Bu durumda tüm vatanseverlerin yüreğinde mücadele ateşi yanmaya başlamıştı. Atatürk’te bir an önce Anadolu’ya geçme yollarını araştırmaya başlamıştı. Saray Yönetimi Karadeniz Bölgesinde baş gösteren Pontus Rum kuruluşu girişimlerine karşı bölge halkının başlattığı mücadele hareketlerini bastırma göreviyle Mustafa Kemal Atatürk’ü görevlendirerek Samsun’a gönderdi. Atatürk Samsun’a çıkar çıkmaz gerçekleştirdiği girişimlerle dünyaya kurtuluş mücadelesini tüm işgalci güçlere ilan etmiş oldu. Samsun da yakılan bu mücadele meşalesi vatanın her köşesinde yer alan vatanseverler için bir işaret fişeği olmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen vatanın her yerindeki güçler Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde dünyanın mazlum ülkeleri için umut ateşi olan Kurtuluş Savaşını tarihte bir eşi daha görülmeyen zafer ile sonuçlandırmış devamında gerçekleştirilen devrimlerle bir efsane yaratmışlardır. Bu gün işte bu büyük sevinci 105. Kez kutluyoruz. Bu kutlama her nerede olursa olsun, hazımsızlara karşı bir uyarı, gençlerimizi bu miraslarından dolayı kutlama amaçlıdır. Sözlerime son verirken bayramımızı kutluyor, saygılar sunuyorum.

Zile'li Dr. Mehmet Turan Yazlak trafik kazasında  hayatını kaybetti! Zile'li Dr. Mehmet Turan Yazlak trafik kazasında  hayatını kaybetti!

Chp Tokat İl Başkanlığı’ndan Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu (15)“19 Mayıs Bize Parlak Ufuklar Açan Yeni Bir Devrin Başlangıcıdır”
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, “Ey Büyük Atatürk; Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 16 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı (Atatürk, Galata rıhtımından bir motorla Kızkulesi açığında demirli bulunan Bandırma vapuruna geçmiş,  Kızkulesi  açıklarında aranmasını takiben düşman zırhlıları arasından geçerek İstanbul'u terk ederken, güvertede arkadaşlarına şöyle  dedi : "Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silâh kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz, Anadolu'ya ne silâh, ne cephane götürüyoruz; biz ideali ve imanı götürüyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk'ün doğum günü kabul ettiği 19 Mayıs, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımıdır. O da milli egemenlige dayanan kayıtsız, şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak" (M.Kemal Atatürk,Nutuk). Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarken Türkiye, tarihinin en büyük “beka sorunu”yla karşı karşıyaydı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sindeki ifadeleriyle söylersek; “Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişti.  Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler... Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştü. Samsun’a hareket ettiğinde durum şuydu: İngiltere, Fransa ve İtalya İstanbul’u; İngilizler, Gaziantep, Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon’u; Fransızlar, Adana, Mersin ve Dörtyol’u; İngilizler-Fransızlar, Çanakkale-Boğazı’nı; İtalyanlar, Antalya, Konya, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Afyon ve Burdur’u; Yunanlar, İzmir’i işgal etmişlerdi. Yunan Ordusu, İngilizler’in desteğiyle Küçük Asya Seferi hayaliyle Batı Anadolu’yu işgal edecek ve Ankara yakınlarına kadar geleceklerdi. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ayak bastığında, şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. 19 Mayısta emperyalist işgalcilere karşı başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesi bugün, Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk adına, Atatürk ilkelerine, milli varlıklarımıza düşmanca yaklaşanlara karşı devam ediyor. Havza’da 26 Mayıs’ta
"Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız,memleketi kurtaracağız. Bizi öldürmek değil, canlı mezara koymak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir. Amasya Genelgesi’nde, Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır¨(2) maddesi, yine Millî iradeyi yani meclisi işaret eder.  26 Haziran 1919 ‘da; Kurtuluş için ortaya çıkmış bu milli lider Tokat'a geldiğinde, "Hiçbir müdafaa  vasıtasına malik olmasak bile, dişimiz, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref  ve haysiyetimizi,namusumuzu  müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Tarih, bize vatan uğrunda canını, malını esirgeyen milletlerin asla ölmediklerini, hâlâ yaşadıklarını göstermektedir.Ben hayatımı, hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an memleket için şerefimle ölmeye hazırım!”
Tokatlı’da cevaben; 23 Temmuz-7 Ağustos Erzurum Kongresi kararlarında, 1. Vatan bir bütündür, bölünemez. 2. Millet, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. 3. Milli gücü kullanmak ve milli iradeyi hakim kılmak temel ilkedir.
4. Manda ve himaye kabul olunamaz. Mustafa Kemal'in Sivas'ta söylediği;
"Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin." 
Gençliğin bu asil kanı ile geleceğe inançla bakıyoruz. Vatan uğruna her an ölmeye hazır bir liderin, Atatürk’ün gençlere bayram olarak armağan ettiği bugünde gençliğin umuduyla yürüyoruz... D S C 0061
Bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Gençlere sözümüz var. Bu düzen böyle gitmeyecek. Gençlerin ürettiği, bilimle, sanatla, eğitimle, umutla yaşadığı güzel günleri birlikte kuracağız. “Gençler; Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.” M. Kemal Atatürk Gençler; yok öyle yılgınlığa düşmek. Bizler bu vatanın evlatları olarak bağımsızlık mücadelesinden, cumhuriyet değerlerinden hiç vaz geçmeden günümüzü ve geleceğimizi korumaya, aydınlık yarınları yaratmaya ant içtik!  Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Biliyoruz ki yurdumuzu karanlık emellerine çekmek için uğraşanlar hep olacaktır! Biz elimize aldığımız özgürlük meşalesini sizlere devrettik, sizler de sizden sonrakilere elden ele bu umudu, bu inancı büyüteceksiniz. Bu mücadele gününde Tokat’ımızın değeri Piyade Yüzbaşı Mustafa Sabri Süsoy’da Bandırma vapurunda Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkanlardandır. Tokatlı Yüzbaşı Süsoy’u Tokat adına ayrıca saygıyla anıyorum. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Cumhuriyetimize, gençlerimizin, çocuklarımızın aydınlık geleceğine sahip çıkmaya, durmadan yılmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Bizler bağımsızlık mücadelesini ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle yürümek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o günden bu güne ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi, hala mücadeleye devam eden gazilerimizi ve bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyorum.”açıklamasında bulundu.

Program Atatürk Anıtı’nda fotoğraf çekinmesiyle son buldu.

D S C 0047D S C 0046D S C 0043D S C 0042D S C 0041D S C 0040

Editör: Mustafa Işık