Vali Cevdet Can, bir otelin restoranında düzenlenen toplantıda, uyuşturucu madde ile mücadelede için şura yapmayı hedeflediklerini ve bu konuyu toplumun tüm katmanlarına yaymak istediklerini söyledi.

Kurumların şurada alınan kararları hakkıyla yerine getireceklerine inandığını belirten Can, ``İlimizde bu sorunun kalmadığını ve yüzlerin güldüğünü hep birlikte inşallah göreceğiz. Bizim amacımız en mükemmele ulaşmak. Çalıştay grubumuza baktığımızda hemen hemen dışarıda kalmış hiçbir kesim yok. Zaten bir toplumu oluşturanada yaşayanlardır`` dedi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Cihat Zülfüoğulları ise ``Amacımız, ilimize özgü yerel sorunlarımızı belirleyip, bu sorunlarımızın ortadan kaldırılabilmesi için çözüm odaklı politikalar üretmektir. Şuramız 3 gün sürecektir`` ifadelerini kullandı.

Zülfüoğuları, şuranın ilk gününde, Valimiz Sayın Cevdet Can’ın talimatları doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğümüz koordinasyonunda İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu olarak Tokat İli Uyuşturucu ile Mücadele Şuramızı düzenlemiş bulunmaktayız.

Amacımız; Tokat ilimize özgü yerel sorunlarımızı belirleyip, bu sorunlarımızıntadan kaldırılabilmesi için çözüm odaklı politikalar üretmektir.

Şuramız 23-24-25 Şubat tarihlerinde olmak üzere 3 gün sürecektir. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Psikyatri Ana Bilim Dalı, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulundan oluşan 30 Akademisyenlerimiz ile Bilim Kurulumuz mevcuttur. Şuramızın 1. Günü olan 23 Şubatta Tokat İlimizdeki Kamu Kurumlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında, her kurumun kendi görev alanı içerisinde, ilimizin mevcut durumunu saptayarak, bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri; operasyonel açıdan, eğitim faaliyetleri açısından, sosyal projeler açısından, verilen tüm hizmetler açısından yapılanları sunacaklardır.

Şuramızın 2. Günü olan 24 Şubat Salı günü ise dört ana başlıkta eş zamanlı, dört ayrı sınıfta, çalıştaylarımız olacaktır. Bu Çalıştaylarımızın konu başlıkları:

Uyuşturucu ile mücadelede, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ilimizdeki rolü nedir?

Uyuşturucu ile mücadelede medya ve sosyal medyanın ilimizdeki rolü nedir?

Uyuşturucu ile mücadelede dini liderlerin rolü nedir?

Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliğinin ilimizdeki düzeyi nedir?

Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nden Akademisyen hocalarımızın moderatörlüğünde yapılacak olan oturumlarda, Tokat ilimizdeki uyuşturucu bağımlılığı konusundaki yerel ve asıl nedenleri saptamak için herkesin özgürce düşüncesini ifade edebildiği, sokağın gözünün masaya taşınabildiği; esnafımızla, öğrenci temsilcilerimizle, okul aile birliği başkanlarımızla, muhtarlarımızla, kolluk kuvvetlerimizle, bürokratlarımızla, akademisyenlerimizle, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile daha önceden uyuşturucu hastalığına yakalanmış ve tedavi olarak bu hastalıktan kurtulmuş bireylerimizle ve onların ebeveynleri ile hep birlikte çalışarak alın terimizi, beyin terimizle birleştirmek istiyoruz.

Son günlerde ulusal basında, sıkça karşılaştığımız sentetik uyuşturucu kullanımının artması, kullanım yaşının gittikçe daha aşağılara inmesi, ölümle sonuçlanması gençlerimizi ve ülkemizin geleceğini tehdit altına alması açısından çok önemlidir. Dolayısı ile bu mücadeledetak akıl oluşturup sinerjiyi yakalamak istiyoruz.

Şuramızın 3. günü ise Bilim Kurulumuzun 1. Günkü sunumlar ile 2. Günkü çalıştaylar için yapmış oldukları gözlem ve analizler doğrultusunda tavsiye niteliğindeki raporlarını, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulumuza sunacaklardır. İl Koordinasyon Kurulumuz da, bu raporlar doğrultusunda, ilimizde uyuşturucu ile daha etkin, daha hızlı, mücadele edebilme fırsatı yakalamış olacaktır.’dedi