Büro Memur Sen Tokat Şubesi, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri paketinin içerdiği tasarruf önlemlerini eleştirdi. Sendika Basın sözcüsü Gelir Uzmanı Elif Erdoğan Aktaş tarafından okunan basın açıklamasında tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarının mali haklarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.  Kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik zorlukları ve adaletsizlikleri dile getiren Aktaş, bu taleplerin karşılanması için eylem sürecini başlattıklarını duyurdu. Programa; Valilik, Defterdarlık, SGK, Adliye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İş Kur ve Meteoroloji personeli katıldı. 

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Malumunuz olduğu üzere, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. Açıklanan paket hakkında sendikalar olarak itirazlarımızı içeren maddeleri zaman içerisinde sizlerle paylaştık. Kamuoyunda tartışmaya açılan “Vergi Reformu” paketiyle ilgili değerlendirmelerimizi ise Konfederasyonumuz dün itibariyle kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır. Bu toplantıyı düzenlememizin sebebi; tasarruf tedbirleri paketi, yargı eliyle kamu çalışanlarının cebinden çalınan kazanımlar, söz verildiği halde hayata geçirilmeyen taleplerimizi değerlendirmek ve buna karşı gerçekleştireceğimiz eylem takvimimizi açıklamaktır. Kamu görevlisi arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları onlarca çözüm bekleyen problemlerden, çözümü kolay ve bunun için kamu idaresi tarafından sözleri verilmiş, gecikmesi kangrene neden olabilecek,  acil çözüm bekleyen, kamu çalışanlarının tümünü ya da ekseriyetini etkileyen öncelikli başlıklarımızı açıklıyoruz.

1. dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmesi/Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesinin yeniden verilmesi/  Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması/ Fahiş Kira artışları ve yaşanılan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak Kira Yardımı/ Fazla Çalışma ile Resmi tatil ve Bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi,

Tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması şeklindedir. 3600 ek gösterge konusu ilk defa 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanan, ilk olarak 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan ve 7. Dönem toplu sözleşmede “1. dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması hususunda yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen’le ortak çalışma yapılması” şeklinde karara bağlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından meydanlarda defaatle sözü verilen bir husustur.  7. Dönem Toplu Sözleşmesinden 9 ay ve verilen sözlerden 1 Yıl geçmiş olmasına rağmen halen her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Toplu Sözleşme ikramiyesi, ilk toplu sözleşme yani 2012 Yılından itibaren var olan HAK’tır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından “%2 sınırlaması” sebebiyle  AYM’ye başvurması neticesinde 2024 Mart ayında bir bütün olarak iptal edilmiştir. İptal sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirmeyecekleri” beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken, ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur.  Toplu Sözleşme İkramiyesinin geri verilmemesi, karşılığı 2024 Bütçesinde yer alan 330 TL nin sendika üyesi her bir kamu görevlisinin cebinden çıkması anlamına gelmektedir.”

Kamu Çalışanlarının Haklarını Koruma Çabası!

Büro Memur Sen Tokat Şubesi Basın sözcüsü Gelir Uzmanı Elif Erdoğan Aktaş açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AYM kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin yöneticilerine hiç yakışmamıştır. Sinekten yağ çıkarılacaksa da bunun yeri ve kaynağı kamu görevlilerinin kazanılmış hakları olmamalıdır. Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yaklaşık olarak 110 bin devlet memuru görev yapmaktadır. Bunların ekser çoğunluğu, bu hizmet sınıfındaki işlerden daha çok Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfının görev alanına giren işlerde istihdam edilmektedir. 657 Sayılı Kanunun ilk hazırlandığı yıllarda YHS personeli tarafından yapılan işler, halihazırda işçiler eliyle görülmektedir. Net olarak tanımlanmamış bu görevlerin farklı statü ve ücret gruplarında yer alan kişiler tarafından yapılması kaçınılmaz çatışmalara ve memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. YHS günümüz gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ortadan kaldırılmalı ve bu hizmet sınıfında görev yapan memurlar, eğitim durumları ve görev alanları esas alınarak GİH ya da THS’na geçirilmelidir. Bir türlü durdurulamayan hayat pahalılığı, var olan enflasyonist ortam sonucunda oluşan fahiş kira fiyatları özellikle büyükşehirler ve kıyı kentlerinde kamu görevlilerinin istihdam ve görevde tutulmasını zorlaştırmakta, buralarda görev yapanlarında maaşlarının yarıdan fazlasının ev kirasına gitmesine neden olmaktadır.  Bu nedenle, öncelikle Büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline Büyükşehir Tazminatı getirilmeli, müteakiben benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de Devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak Kira Tazminatı getirilmelidir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda kamu görevlilerinin fazla çalışma saat ücreti  10 TL olarak belirlenmiştir. Toplu Sözleşme kazanımlarıyla bu tutar 50 TL ye çıkabilmektedir. En yüksek hali bile emeğin karşılığı olmaktan çok uzaktır.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cüleri kınadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cüleri kınadı!

  

Editör: Elvan Mert