Çetin Kamil Genç yazdı: "Şirket, Savunma Sanayi alanında, Tokat’ın Şenyurt kasabasında bir mühimmat fabrikası kuracak."

Çetin Kamil GENÇ

Tokat’ın Şenyurt Kasabasında SWISS TOMSAN tarafından yaptırılacak Mühimmat Fabrikası ile Savunma Sanayi alanında Dev bir yatırım hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 3 senedir bu alanda çalışmalarını yürütmekte olan Şirket, Savunma Sanayi alanında, Tokat’ın Şenyurt kasabasında bir mühimmat fabrikası kurulması yönünde yaptığı çalışmaların son aşaması olan Temel Atma aşamasına gelmiştir.

Temel atma töreni öncesi, fabrika alanı sahası içerisinde, Şenyurt Belediyesi tarafından çöp dökme alanı olarak kullanılan mücavir alanda bulunan atıkların ilgili yerel yönetim tarafından bir an önce kaldırılması ve o alanın temizlenerek tasfiye edilmesi beklenmektedir.

İlgili yatırımcı şirket, fabrika ile ilgili prosedürleri tamamlamış ve son aşama olan inşaat aşamasına gelmiştir. Yerel yönetimin bu alandaki çöpleri ivedilikle başka bir alana taşıması gereklidir. Devamında kurulacak olan fabrikanın ilk aşaması olan temel atma işine başlanması beklenmektedir. Bununla birlikte altyapı çalışmaları da eşzamanlı olarak devam etmektedir (DOĞALGAZ, YOL, SU, ELEKTRIK, KANAZİLASYON, TELEKOM).

Swiss Tomsan Fotoğraf

Ayrıca Tokat İl Özel İdare Müdürlüğü, bu konuda yerel yönetime makine ve ekipman olarak destek vereceğini ve o alandaki atıkların bir an önce başka bir sahaya taşınması konusunda yardımcı olacağını yatırımcı firmaya ifade etmiştir.

Mücavir çöp alanının oradan bir an önce kalkması ile birlikte ilgili fabrikanın ilk ayağı olan temel atma işi gerçekleşecektir.

Bu kurulacak olan mühimmat fabrikası, Türkiye’de Nato kriterlerine uygun mühimmat üretecek ilk tesis olacaktır ve üretilen mühimmatın tamamı ihraç edilecektir.

İlgili firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde edinilen bilgiye göre, kendilerinin bu alanda yapılan titiz çalışmalar sonunda, kararlı adımlarla süreci yönetmiş olduğu ve aradan geçen 3 seneye yakın sürede, karşılaştıkları zorlukları birer birer aşarak işin son aşaması olan ruhsat alma aşamasına gelmiş oldukları görülmüştür.

Geçen bu süre zarfında, bürokratik işlemlerden kaynaklanan süreçlerle birlikte, özellikle imar durumunun ham toprak statüsünden Endüstriyel Sanayi alanına dönüşmesi süreci oldukça uzun zaman almış ve bu alanda kurulması planlanan Mühimmat fabrikasının gecikmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Şu ana kadar karşılaşılan tüm bu engelleri bir bir aşan şirket, hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmemiş, çalışmalarına devam ederek işin son aşamasına gelinmesini sağlamıştır.

İşin bu aşamaya gelmesinde başta Tokat Valiliği ve İl Özel İdare Müdürlüğü’nün (Tüm Bakanlıklara bağlı İl Müdürlükleri ve Diğer Kurum Müdürlükleri) girişimleri etkili olmuş ve şirketin işlerinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamıştır.

Temel atma aşamasına gelen şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu Temmuz veya en geç Ağustos ayı içerisinde kurulacak olan fabrikanın ilk adımı olan temeli atılacaktır.

Yapılacak olan bu önemli yatırım, yeni istihdam alanlarının açılmasına neden olacak, burada her yönü ile Tokat kazanacaktır.

Bu dev yatırımın bu bölgeye kurulması, Tokat’ın her yönü ile gelişmesine katkı sağlayacak, diğer yatırımcıların da bu bölgeye yatırım yapmalarına katkı sağlayacaktır.

Tokat’ın Şenyurt kasabasında kurulacak olan bu fabrikaya sahip çıkılması ve yöneticilerine gereken desteğin verilerek, yapacakları önemli yatırımlarda kendilerine her türlü kolaylıkların sağlanması gereklidir.

Tokat’a böyle büyük yatırımlar yapacak olan şirketlerin yatırımlarını hızla yapabilmeleri için gerekli olan her alanda destek verilmesi ve yardımcı olunması, kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. Bu yatırım sayesinde Dünya Savunma Sanayisinde Tokat’ımız bilinen bir ilimiz, Türkiye’mizin de göz bebeği olacaktır.

Şimdiden kurulacak olan bu Dev Yatırım Tokat’ımıza ve TÜRKİYE’MİZE  hayırlı olsun.