Rasim Canbolat yazdı,

Milliyetçilik ya da ulusçuluk, belirli bir milletin çıkarlarını, özellikle egemenliğini ve özyönetimini kazanmayı, daha sonra bunu ilelebet sürdürmeyi amaçlayan ideolojik fikir hareketidir. Yeryüzünde hayli millet vardır. Kişi hangi milletin mensubu ise o milletin milliyetçisidir.

Milletlerin bir ayırıcı özelliği de her milletin ayrı bir ana dili olmasıdır. Yani ana dilin Türkçe ve sen “milliyetçiyim” diyorsan Türk Milliyetçisi olduğunu iddia ediyorsundur. Dolayısıyla “Var gücümle Türklüğü ve Türkçeyi geliştirmek ve savunmak zorundayım” diyorsun.

Ana - baba Türk, dili de Türkçe ama hem milliyetçiyim diyor, hem Arapça ya da Farsçayı savunuyor. Bu hal büyük bir çelişkidir. “Ben bir Türküm dilim cinsim uludur/ Tuttuğum yol, Atatürk’ün Yoludur.” Diyor Mehmet Emin Yurdakul. Hem milliyetçiyim deyip hem de Türk Milleti’ni, Türk dilini aşağılarsan sen Türk milliyetçisi değil, dilini savunduğun milletin milliyetçi bireyisindir.

CHP’yi gayri milli gibi göstermeye çalışanlar bilmezler mi ki altı okla şekillenen altı ilkelerinin birisi de milliyetçiliktir, CHP’nin. Alman, Fransız, İngiliz, Rus, Arap gibi her milletin milliyetçisi var ama Türk Milliyetçisiyim deyip Arapçayı savunan gibileri de çok değildir herhalde.

Ortaokulda Türkçe dersine girdiğim kişi sonra öğretmen olup okulumuza geldi. Siyasi nedenlerle müdürümüz oldu. Ders defterine yazdığım “Sorular YANITLANDI” cümlemdeki YANITLANDI sözcüğünü kırmızı kalemle çizmiş yerine CEVAPLANDI yazmıştı. Böylece milliyetçi arkadaşımın Türkçeyi öğrenemediği ortaya çıkmış oldu.

Üstelik cevap sözcüğü büyük sesli uyumu kuralına da uymuyor. Ve de bu arkadaş milliyetçilik adına savunuyor cevap sözcüğünü. Böylece cevap sözcüğü hangi millete aitse o milletin milliyetçisi olduğunun farkında bile değil. Türk milliyetçisi her şeyden önce Türkçeyi bilmelidir. Bir süre Almanya’da görev yapan arkadaşım Süruri Aydın, “İngilizceyi bilse bile bir Alman, yabancıyla konuşurken ısrarla Almanca konuşur” demişti. İşte gerçek milliyetçi, Almanca konuşan kişidir ama Türk milliyetçisi değil, katıksız Alman Milliyetçisidir.

Bu konuda yeri geldikçe öğrencilerime “Yeteneğinize göre öğrenebildiğiniz kadar yabancı dil öğrenin ama anneniz, babanız, komşunuz ya da benimle konuşurken mutlaka Türkçe konuşun!” derdim…