Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinde önemli değişikliklere imza attı. Bu değişiklikler, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden itibaren başlamak üzere 4. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde uygulanacak.

Gelişim Düzeyleri Takip Edilecek

Yeni kararlara göre öğrencilerin gelişim düzeyleri, rehber öğretmenlerin gözetiminde bireysel ve grup etkinlikleri ile gözlemlenerek değerlendirilecek. Katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve ölçme araçları, öğrencilerin düzeylerini belirlemede kullanılacak.

Yazılı Sınavlar Kaldırılıyor

İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılıyor. Öğrenci notları, öğrenci gelişim dosyalarına göre verilecek. Ortaokul ve liselerde ise sınavlarda tüm öğrencilere aynı sorular yönlendirilecek.

Ortak Yazılı Sınav Uygulanacak

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sorularla tüm öğrenciler ülke ve il geneli ortak yazılı sınavlara katılacak. Bu sınavlarda çoktan seçmeli testler ve açık uçlu sorular öğrencilere sunulacak.

Sınıfta Kalma Uygulaması Yeniden Devreye Alınıyor

Geçtiğimiz yıllarda kaldırılan sınıfta kalma uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden devreye alınıyor. Öğrencilerin devamsızlık affı kaldırılırken, sınıfta kalma kuralları da yeniden belirleniyor.

TOGÜ’nün uluslararası öğrencileri geliyor TOGÜ’nün uluslararası öğrencileri geliyor

Bu köklü değişikliklerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınav stresinden kurtarıp daha sağlıklı bir öğrenme sürecine odaklanmalarını hedefliyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, bu yeni eğitim modelinin uygulanmasını merakla bekliyor.