Selahaddin Eyyubi'nin kökeni ve etnik kimliği, tarih boyunca pek çok tartışmaya konu olmuştur. Tarihi kaynaklarda genellikle bir Kürt olarak kabul edilen Selahaddin Eyyubi'nin ailesinin Hezbaniyye Kürtlerinin Revvâdîler kolundan geldiği bilinmektedir. Ancak, etnik kimliği üzerindeki spekülasyonlar arasında Arap, Türk ve Kürt olma iddiaları bulunmaktadır. Bu karmaşık konu, farklı tarihçi görüşleriyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Peki, Selahaddin Eyyubi Kürt mü? Selahaddin Eyyubi'nin Kökeni Ne? Selahaddin Eyyubi kimin soyundan gelir? Selahaddin Eyyubi Müslüman mı? İşte detaylar...

Selahaddin Eyyubi kimin soyundan gelir?

selahaddin-eyyubi-1

Selahaddin Eyyubi'nin ailesi, Hezbaniyye Kürtlerinin Revvâdîler kolundan gelmektedir. Revvâdîler, aslen Arap olan Yemenli Ezd kabilesine dayanmaktadır. Abbâsî Halifeliği tarafından 758'de Basra'dan alınarak Azerbaycan'a yerleştirilen Revvâdîler aşireti, güvenliği sağlamak amacıyla Azerbaycan valisi Yezid bin Hatim tarafından Tebriz civarına yerleştirilmiştir. Revvad bin Müsenna el-Ezdî, bu aşirete adını vermiş ve güvenlik göreviyle Tebriz civarına atanmıştır. Soyundan gelen torunları, 8. ve 9. yüzyıllarda Abbâsî yönetimi altında Tebriz valisi olarak görev yapmışlardır.

Revvâdîler, 10. yüzyılın başlarından itibaren Azerbaycan'da hüküm süren Kürt varlığıyla, özellikle de Hezbaniler aşiretiyle etkileşime geçerek Kürtleşmiş ve bu tarihten itibaren Kürt olarak tanınmışlardır. Ahmed ve Muhammed gibi isimleri kullanmaya başlamışlardır.

Selahaddin Eyyubi Kürt mü?

Selahaddin Eyyubi'nin etnik kökeni tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Genel kabule göre, Selahaddin Eyyubi bir Kürt'tür. Bazı tarihçiler, Eyyûbîlerin önce Kürtleşmiş, ardından da Türkleşmiş bir Arap sülalesinden geldiğini iddia etmişlerdir. Ancak, çoğu kaynak Selahaddin Eyyubi'nin Hezbaniyye Kürtlerine mensup Revvâdîler kolundan geldiğini belirtir.

Bazı Arap, Memlûk ve Osmanlı tarihçileri Selahaddin'i "Kürt" olarak nitelendirmişlerdir. Ancak Eyyûbî Hanedanlığı mensubu Hasan bin Davud el-Eyyûbî, Kürt soyunu reddetmiştir. Eyyûbî tarihçisi Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Selahaddin Eyyubi'nin Revvâdîler aşireti üzerinden Hezbaniyye Kürtlerine mensup olduğunu belirtir.

Türk tarihçiler arasında Selahaddin'in Türk, Türkleşmiş Kürt veya Arap olduğu görüşleri farklılık gösterir. Bazıları, Selahaddin'in kardeşlerinin Türk isimleri taşımasını onun Türk olduğu göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri babası Necmeddin Eyyub'un Türk devleti Zengîlere hizmet ettiğini ve Selahaddin'in Türklerle sıkı ilişkiler içinde olduğunu belirterek onu Türk olarak değerlendirirler.

İngiliz tarihçi Clive Ponting'e göre, 12. yüzyıl ortalarında Kudüs'ün Haçlı egemenliğinden kurtarılmasında önemli rol oynayan Selahaddin Eyyubi, büyük oranda Kürtlerden oluşan bir ordu tarafından desteklenmiştir. Ponting, Selahaddin'in bir Kürt olduğunu ve Türklerle Kürtler arasında ilişkilerin bulunduğunu belirtir.

Sonuç olarak, Selahaddin Eyyubi'nin etnik kökeni üzerindeki görüşler çeşitlidir ve bu konudaki tartışmalar devam etmektedir.

Selahaddin Eyyubi Müslüman mı?

Selahaddin Eyyubi Müslüman'dır. 88 yıl süren işgalin gölgesinde, zihni ve kalbi daima Beytülmakdis'in kurtuluşu ile meşgul olan mücadeleci Müslüman liderlerden biri, tarihe damgasını vuran isimlerden Selahaddin Eyyûbî'dir. Uzun yıllar süren titiz hazırlıkların ardından, miladi 1187 yılında, Selahaddin Eyyûbî, mübarek zaferiyle Beytülmakdis'i özgürlüğüne kavuşturmuştur.

Engelliler Platformu empati yaptı Engelliler Platformu empati yaptı

Eyyubiler Devleti hangi aşiretten geliyor?

Orta Çağ'ın ünlü tarihçisi İbn Haldun'un aktarımına göre, Selahaddin Eyyubi'nin soyu, Arap kökenli Yemen'in Himyeri vilayetinden gelerek Hezbâniyye Kürtlerinin Revvâdîyye aşiretine mensup bir aileye dayanmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ