Tokat İl ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (Tokat Vakfı), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrencilere burs vermeye devam edecek. Vakıf, burs talep edecek öğrenciler için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 12 Eylül 2023 tarihi ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında öğrenciler burs başvurularını başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte tokatvakfı[email protected] e-posta adresine gönderecekler.

1- BURS BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru formu ve istenen belgelerin, Tokat Vakfı’nın [email protected]  e-posta adresine  12-30 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

2- BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Burs başvuruları, 12-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sonraki tarihlerde ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ

Burslar öğrencilerin formda belirtilen banka hesaplarına her ayın 15-20’si arasında 9 ay süresince (15 Ekim 2023- 15 Haziran 2024 ) yatırılacaktır. Bu yıl için belirlenen öğrenciler bir sonraki yıl için geçerli olmayacaktır. Bir sonraki yılın burs başvuruları  2024 Eylül ayı içerisinde  yeniden  alınacaktır.

4- BURSUN KESİLME HALLERİ

a-) Başvuru formunda yanlış beyanda bulunanların,

Afgan üniversiteli Muhammed Ghasem’in şiiri Afgan üniversiteli Muhammed Ghasem’in şiiri

b-) Disiplin cezası alanların,

c-) Herhangi bir suça karıştığı tespit edilenlerin bursları Tokat Vakfı  Yönetim Kurulu Kararıyla herhangi bir itiraz kabul edilmeksizin kesilecektir.

5- GEREKLİ BELGELER

1- Burs Başvuru Formu (imzalı)

2- Öğrenci Belgesi

3- Öğrencinin Ailesine Ait İkâmetgah Belgesi

4-Nüfus Cüzdanı Örneği

4- Banka Hesabı ve İban Numarası Ziraat Bankasından (açık ve okunaklı olacaktır)

5-Ailenin gelir durumunu gösterir belge