Macaristan'da yapılan genetik bir araştırma, tarihi bir soruyu yeniden gündeme getirerek "Macar kimliği" tartışmasını alevlendirdi. Yapılan araştırmaya göre, bin yıl önce Orta Avrupa'ya yerleşen ilk Macar boylarının genetik kökeni incelendiğinde, o dönemde Macarların Asya kökenli olduğu ortaya çıkıyor. Peki, Macaristan Türk mü? Macarların kökeni nedir? Macaristan dini inancı nedir? Macaristan hangi dili konuşur? İşte detaylar...

Macaristan Türk mü?

Gen araştırması, Macaristan'ın tarihinde önemli bir yere sahip Arpad Hanedanı'ndan III. Bela'nın kemik örneklerine dayanıyor. Elde edilen verilere göre, ilk Macarlar Asya kökenliydi ve genleri, Asya Türklerinin genleriyle yüzde 25-30 oranında benzerlik gösteriyordu.

Macar Kimliği Tartışması:

Bu sonuçlar, yüzyıllardır devam eden "Macar kimliği" tartışmasını tekrar gündeme taşıdı. Günümüzde Macar insanlarının genetik olarak Orta Avrupalı olduğu bilinse de, bin yıl önceki durumun farklı olduğu ortaya çıkıyor.

Dil İlişkisi ve Tarihçi Görüşleri:

Asgari ücrete tek zam mesajı Asgari ücrete tek zam mesajı

Macar tarihçileri, Macar kavminin hangi bölgeden geldiğinin bilinmediğini ve o dönemlere ait kayıtlarda Macarlara dair bilgi bulunmadığını belirtiyorlar. Dil bilimciler ise Macarcanın Türkçe ya da Fince ile ilişkili olmadığını söylüyorlar.

Hun İlişkisi ve Kurultay Etkinliği:

Halk arasında güçlü bir şekilde yaşayan bir iddia, Macarların atalarının Hunlar olduğu ve dolayısıyla Türklerle akraba oldukları savıdır. Bu iddiayı desteklemek adına yapılan "Kurultay" adlı tarihsel festival, Macar ve Türk hükümetleri tarafından resmen desteklenmektedir.

Sonuç ve Güncel Tartışmalar:

Macaristan'da genetik araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, tarih boyunca çeşitli dönemlerde etkileşime giren toplumların karmaşıklığını yansıtıyor. Bugün bile halk arasında yaşanan ve tarihsel kayıtlarla desteklenmeyen inançlar, Macaristan'ın tarihine ve kimliğine dair güncel tartışmaları beraberinde getiriyor.

Macaristan dini inancı nedir?

Macaristan, 16. yüzyıla kadar genellikle Katolik bir ülke olarak kalmıştır. Ancak, bu dönemden sonra özellikle Lutheranizm ve ardından kısa bir süre sonra da Kalvinizm mezhepleri, neredeyse tüm nüfusun dini tercihi haline gelmiştir.

Macaristan hangi dili konuşur?

Ülkenin resmi dili, Avrupa Birliği'nin 24 resmi dilinden biri olan Macarca'dır ve Fin-Ugor dil ailesine aittir. Macarca, Avrupa Birliği içinde Fince, Estonca ve Maltaca ile birlikte, Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biri olarak öne çıkmaktadır. Ülkenin yüzölçümü 93.030 km² olarak kaydedilmiş olup, nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 105,3 kişidir (78. sıra).

Macarların kökeni nedir?

Dilbilim temel alındığında, Ana (Ön) Macarlar olarak anılan kabile, kökenini Ural Dağları çevresinde yaşayan Fin-Ugor kavimlerinden almaktadır. Fin-Ugor ana kavminin ayrışmasıyla birlikte, batı kolunu Fin-Perm kavmi oluştururken, doğu kolunu da Ugorlar şekillendirmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ