Ortaçağ İslam dünyasının önde gelen liderlerinden Selahaddin Eyyubi'nin eşi İsmet Hatun, sadece güzellik ve soylu soyuyla değil, aynı zamanda hayır işleri ve siyasi etkisiyle de tarih sahnesine damga vurmuş bir kadındır. Muînüddin Üner'in kızı olarak doğan İsmet Hatun'un hayatı, Nûreddin Mahmud Zengî ile başlayan evliliği, Nûreddin Zengî'nin vefatının ardından yaşanan olaylar, ve sonrasında Selahaddin Eyyubi ile gerçekleşen evliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, İsmet Hatun'un trajik ölümü ve bıraktığı mirası da unutulmaz anılara işaret ediyor. Peki, Selahaddin Eyyubi kiminle evlendi? Selahattin Eyyubi'nin kaç eşi vardı? Selahattin Eyyubi'nin kaç çocuğu var? Selahaddin Eyyubi kimin karısı ile evlendi? Selahattin Eyyubi'nin hanımı kimdir? İsmet Hatun Kimdir, Ne Zaman Öldü? İşte detaylar...

Selahaddin Eyyubi kiminle evlendi?

Selahaddin Eyyubi İsmet Hatun ile evlenmiştir. Ortaçağ İslam dünyasının önemli liderlerinden Selahaddin Eyyubi'nin eşi İsmet Hatun, sadece güzelliği ve soylu soyuyla değil, aynı zamanda hayır işleriyle ve özellikle Selahaddin Eyyubi'nin yerine geçen oğlu el-Melikü's-Sâlih İsmâil'in annesi olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Dımaşk nâibi Muînüddin Üner'in kızı olan İsmet Hatun, Nûreddin Mahmud Zengî ile olan evliliği ve yaşadığı dönemdeki etkileyici hayatıyla bilinir.

İsmet Hatun kimdir?

ismet-hatun-kimdir

İsmet Hatun, Ortaçağ İslam dünyasında önemli bir figür olarak bilinir. Dımaşk nâibi Muînüddin Üner'in kızı olarak 541 (1147) yılında doğmuştur. İsmet Hatun, tarih boyunca öne çıkan Selahaddin Eyyubi'nin eşi olarak tanınır. Muînüddin Üner'in kızı olarak dünyaya gelen İsmet Hatun, 541 (1147) yılında Nûreddin Mahmud Zengî ile evlenmiş ve bu evlilikten bir kızıyla iki oğlu dünyaya gelmiştir.

Nûreddin Zengî'nin vefatının ardından yerine geçen on bir yaşındaki oğlu el-Melikü's-Sâlih İsmâil'in annesi olarak öne çıkan İsmet Hatun, Selahaddin Eyyubi ile de evlenmiştir. Bu evlilik, bölgedeki siyasi olayları şekillendirmiş ve İslam dünyasındaki güç dinamiklerine etki etmiştir.

İsmet Hatun'un hayatı, 581 (1186) yılında Dımaşk'ta çıkan ve pek çok kişinin ölümüne sebep olan veba salgını sonucunda trajik bir şekilde son bulmuştur. İsmet Hatun, Kāsiyûn dağı eteklerindeki kendi yaptırdığı türbeye defnedilmiştir.

Hayırsever bir kadın olarak tanınan İsmet Hatun, birçok medrese ve vakıf kurarak İslam kültürüne katkıda bulunmuştur. İslam dünyasındaki güçlü kadın figürlerinden biri olarak anılan İsmet Hatun'un hayatı, hem siyasi olayları hem de hayır işlerini içeren zengin bir tarihle örülüdür.

Selahaddin Eyyubi kimin karısı ile evlendi?


İsmet Hatun, Dımaşk nâibi Muînüddin Üner'in kızı olarak dünyaya geldi. 541 (1147) yılında Nûreddin Mahmud Zengî ile evlendi. Bu evlilikten bir kızı ve iki oğlu oldu. Nûreddin Zengî'nin vefat etmesinin ardından, on bir yaşındaki oğlu el-Melikü's-Sâlih İsmâil Zengî'nin tahta geçmesiyle birlikte, İsmet Hatun'un etkisiyle bu dönemdeki siyasi olaylar şekillenmeye başladı.

Selahaddin Eyyubi ile Evliliği


Selahaddin Eyyubi, bölgedeki hâkimiyetini pekiştirdikten sonra İsmet Hatun ile evlenmeye karar verdi. Nikahları, Şâfiî fakihi Şerefeddin İbn Ebû Asrû'nun yönetiminde ve İsmet Hatun'un kardeşi Emîr Sa'deddin Mes'ûd b. Üner'in de hazır bulunduğu bir mecliste kıyıldı. Bu evlilik, Selahaddin Eyyubi'nin bölgedeki gücünü sağlamlaştırmada önemli bir adım oldu.

İsmet Hatun'un Ölümü ve Mirası

ismet-hatun-turbesi
Ancak İsmet Hatun'un hayatı, bir veba salgını sonucunda Dımaşk'ta yaşanan trajik olaylarla gölgelendi. 581 (1186) yılında gerçekleşen veba salgını, pek çok kişinin ölümüne neden oldu ve İsmet Hatun da bu salgında yaşamını yitirdi. Kâsiyûn dağı eteklerinde, kendi yaptırdığı türbeye defnedildi.

İsmet Hatun, hayırsever bir kadın olarak bilinir. İslam bilginlerinin ders verdiği el-Medresetü'l-Hâtûniyye el-Cevvâniyye gibi birçok medrese ve vakıf kurdu. Ayrıca, Dımaşk'ta inşa ettirdiği hankahlar ve diğer hayır işleriyle de anıldı.


İslam tarihinde önemli bir döneme damgasını vuran İsmet Hatun, hem siyasi hem de hayır işlerine katkılarıyla hatırlanır. Selahaddin Eyyubi'nin hayatındaki güçlü kadın figürlerinden biri olan İsmet Hatun'un, bölgedeki siyasi olaylara etkisi ve hayır işlerindeki liderliği, onu unutulmaz kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Selahattin Eyyubi'nin kaç eşi vardı?

Selahattin Eyyubi'nin yaptığı evlilikler hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Sadece eşi İsmet Hatun hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Selahattin Eyyubi'nin kaç çocuğu var?

Selahaddin Eyyubi'nin soyundan gelen ve tarihe adını altın harflerle yazdıran çocukları arasında, İslam tarihine damga vuran pek çok önemli isim bulunmaktadır. İbn Kesir'in aktardığına göre Selahaddin'in çocukları şunlardır:

 1. Ebū Hasan Nūreddīn el-Efḍal Alī (1169 – 1225): Eyyûbîler Şam Emiri olarak görev yapmıştır (1193–1196).

 2. Aziz İmadeddin Ebu'l Feth Osman (1171 – 1198): Eyyûbîler Mısır Sultanı olarak hükümet etmiştir (1193–1198).

 3. Ez–Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi (1172 – Ekim 1216): Eyyûbîler Halep Emiri olarak görev yapmıştır (1193–1216).

 4. Zafir Muzaffereddin Ebu'l Abbas Hızır (Nisan 1173, Mısır): Mısır'da doğan bir diğer oğlu.

 5. Aziz Fetheddin Ebu Yakub İshak (1174, Şam): Şam'da doğan bir diğer oğlu.

 6. Necmeddin Ebu'l Feth Mesud (1175, Şam): Şam'da dünyaya gelen bir diğer oğlu.

 7. Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub (1176, Mısır): Mısır'da doğan bir diğer oğlu.

 8. Zahir Mücireddin Ebu Süleyman Davud (1177, Mısır): Mısır'da doğan bir diğer oğlu.

 9. Muzaffer Kutbeddin Ebu'l Fadl Musa (1177, Mısır): Mısır'da dünyaya gelen bir diğer oğlu.

 10. Eşref Muizzeddin Ebu Abdullah Muhammed (1179, Şam): Şam'da dünyaya gelen bir diğer oğlu.

 11. Muhsin Zahireddin Ebu'l Abbas Ahmed (1181, Mısır): Mısır'da doğan bir diğer oğlu.

 12. Muazzam Fahreddin Ebu Mansur Turanşah (1181, Mısır – 1260): Mısır'da dünyaya gelen ve uzun ömürlü bir hayat süren bir diğer oğlu.

 13. Galib Nusayreddin Ebu'l Feth Melikşah (1182, Şam): Şam'da dünyaya gelen bir diğer oğlu.

 14. Rükneddin Ebu Said Eyyûb (1182, Şam): Şam'da dünyaya gelen bir diğer oğlu.

 15. Mansur Ebu Bekir (1193, Harran): Harran'da doğan bir diğer oğlu.

 16. Nusayreddin Mervan (1193, Şam): Şam'da doğan bir diğer oğlu.

  Atanamayan uzman çavuşlar Erbakan’la görüştü Atanamayan uzman çavuşlar Erbakan’la görüştü
 17. Şadî (1193, Şam): Şam'da doğan bir diğer oğlu.

 18. Munise: İsmi geçen diğer oğulların yanı sıra Selahaddin'in bir kızı.

 19. Utkureddin-i Eyyûbî: Diğer çocukları arasında adı geçen bir başka isim.

Selahaddin Eyyubi'nin bu büyük aile yapısı, İslam tarihinde önemli liderlerin yetişmesine ve bölgedeki siyasi olayların şekillenmesine büyük etkilerde bulunmuştur.

Kaynak: HABER MERKEZİ