Zorunlu trafik sigortası prim teklifi alamayan araç sahiplerine yönelik olarak azami prim tutarını belirleme yetkisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından verilecek. Yeni yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, sigorta şirketleri bazı araçlara trafik sigortası teklifi vermemesi durumunda SEDDK devreye girecek ve prim miktarını belirleyerek sigortanın yapılmasını sağlayacak.

Esnafın Gözü Gazi Meclis’te Esnafın Gözü Gazi Meclis’te

14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, SEDDK'ye önemli bir yetki verildi. Yönetmelikteki değişikliğe göre, sigorta prim teklifi alamayan araç sahiplerinin araçları, sigorta şirketlerinin araç gruplarına bakılmaksızın Havuz kapsamına alınabilecek ve bu araçlara uygulanacak azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenebilecek.

Bu düzenleme, sigorta şirketlerinin belirli araçlara teklif verme konusundaki isteksizliklerine karşı bir çözüm sunarken, zorunlu trafik sigortasının geniş bir araç yelpazesi için erişilebilir olmasını sağlama amacını taşıyor. Bu sayede, trafikteki araçların sigortalanmasının daha yaygın hale gelmesi ve sürücülerin güvence altına alınması hedefleniyor.

Bu yeni yönetmelik değişikliği, yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecektir. Sürücüler, zorunlu trafik sigortası primlerinin artık daha öngörülebilir ve adil bir şekilde belirleneceğine güvenebilirler.