Gündem köşesinde Cemalettin Yarkın yazdı.

Bundan üç yıl önce, 2021 yılı 19 MAYIS günü ANITKABİR'i ziyaret eden bir heyet aziz ATATÜRK'ü dua ve şükran duygularıyla anarken aynı zamanda, çıktıkları milli ülkü yolunda bugünün kutlu bir İLK ADIM olmasını da diliyordu. Yani, 19 MAYIS 1919'un ilk adımı gibi bir adım. Aynı heyet, on gün sonra, 29-31 MAYIS günlerinde, Türklüğün başladığı noktada, Büyük HUN Hakanı METE HAN'ın başkenti YESİ'de göründüler. Ulu Başbuğ Mete Han'ın yürüdüğü topraklarda yürüdüler. Bundan üç bin yıl önce, M.Ö. bin yılında tarih sahnesine çıkan HUNLAR, Türk'tüler. Yalnız görünüş ve yaşayışları değil dilleri de Türk'tü. YESİ (diğer adıyla Türkistan) kentini ziyaret eden Heyet, 2021 yılı Mart ayında Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ tarafından oluşturulan AYYILDIZ HAREKETİ mensuplarıydı. Ümit ÖZDAĞ ve Ayyıldız Heyeti YESİ'nin güzel caddelerinde gezinirken bir noktada, Kazakistan'ın kurucu başkanı Nur Sultan Nazarbayev ve ulu önder ATATÜRK'ün yan yana heykellerini ve TÜRK BİRLİĞİ'nin oluşumuna dair sözlerinin kazındığı taş anıtı gördüler. Ve nihayet, bundan yüzyıllar önce, 12. yy.da, bilimi önceleyen İslam yorumu ile Müslüman Türk kimliğini şekillendiren büyük veli, mutasavvıf alim, Divan-ı Hikmet'in şairi Hoca Ahmet YESEVİ'nin türbesini ziyaret ettiler ve bu türbeden aldıkları toprağı Türkiye'ye getirdiler. Ayyıldız Hareketi lideri Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ bu toprağı Hacı Bektaş Veli türbesi girişindeki karadut ağacının dibine serdi.
Bir rivayete göre Ahmet YESEVİ icazet verdiği talebesi Hacı Bektaşi Veli'ye kuracağı dergahının türbesinin yerini belirlemek üzere tutuşturduğu bir odunu ANADOLU'ya fırlattı. Bir meşale gibi gelip Nevşehir Hacı Bektaş kasabasında toprağa saplandı ve karadut ağacına dönüştü. Halen Hacı Bektaş Veli türbesinin girişinde bir karadut ağacı var ve meyve veriyor. Ne demişti büyük Veli yüz yıllar önce: "Bu ağaç meyve verdiği sürece, bu topraklarda TÜRK egemenliği de varlığını sürdürecek."
Hacı Bektaş'tan Ankara'ya gelen Ayyıldız Hareketi mensupları, bir başka büyüğün, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip saygıyla andılar ve hiç hız kesmeden TÜRKİYE siyasetinde yeni bir soluk ve güçlü bir
varoluş ülküsüyle vatanın her bir köşesini dolaşarak her kesimdeki halka, Ayyıldız Hareketi'nin niyet ve maksadını anlattılar. Ve nihayet 26 AĞUSTOS 2021'de, Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, 196 kişilik kurucular kurulu listesiyle partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vererek ZAFER PARTİSİni resmen kurmuş oldu. İki yıl içinde bütün illerde teşkilatını kuran Zafer Partisi, 14 MAYIS genel ve 31 MART yerel seçimlerine girerek potansiyel gücünü göstermiştir. Yani maya tutmuştur. Partinin Logosu ay yıldızlı meşaledir.
Siyaset, strateji ve istihbarat bilimleri hocası Ümit ÖZDAĞ Zafer Partisi'ni kurarken icazeti, Washington veya Brüksel'den değil, şanlı Türk tarihinden almıştır. Ayyıldız şeklinde tasarlanmış meşale tasviri BİLİM, BİRLİK ve
BARIŞ'ı temsil etmektedir.