USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

YENİ BAŞTAN

23-02-2023

Belediyemizde Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü’nde göreve başladığımızda Müdürümüz rahmetli Lütfi Çildemir, Halis Kalender, Turan Çivilidağ, Şerafettin Vardar’la birlikte çalışmıştık.

Mühendisimiz, mimarımız yoktu.

Rahmetli Belediye Başkanımız, hocamız Mesrur GÜRGENÇ her hafta değerlendirme toplantısı yapardı. Bu toplantılarda çok gür bir tonla “konularınıza hakim olacaksınız. İşinize dair yasaları, verilmiş Danıştay kararlarını okuyacaksınız. Belediyemizce alınmış bir karar yargıda sizin bilgisizliğiniz nedeniyle sonuçlanırsa, söylemeye bile gerek duymadan ceketinizi alıp gideceksiniz.” hatırlatmasını yapardı.

Belediye İdaremiz, uzun yıllar adli ve idari yargıda suçlama kararıyla karşılaşmamıştır.

Devletimizin çeşitli sorumlu makamlarına getirdiklerinin konularıyla ilgili olmadıkları, liyakat taşımadıkları gerçeği son deprem afetinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Yıkılan, devrilen birçok binanın yapımı sırasında ilgili Belediyelerince denetim yapılmadığını, yasaların uygulanmadığı gerçeğini konunun uzmanları açıklıyor.

Yıkılan binaların, çoğunluğunun tarım arazileri üzerindeki imar değişiklikleriyle daha zemininde batak zemine yerleştirilebilmişlerdir.

İmar Planı değişikliklerine karar veren Belediye Meclislerinde, Belediye Başkanlarının tavırları, teklifleri genellikle kabul görür. Meclislerde konuyu değerlendirecek yeterli üye olmayabilir. İmarda çalışanlar da Başkanların talimatlarını yerine getirirler.

Çeşitli nedenlerle, yapı denetim görevi de yerine gelmez. Belediye Meclislerine değişiklikle mütalaa veren şehir plancıları da, genellikle Yönetimin isteğine uygun görüş verirler.

Sorumluların birincisi, mevzuata uygun olmayan, görüş bildiren şehir plancılarıdır.

İkinci sorumlu, gerekeni, görevini yerine getirmeyen Belediye Başkanları ile Meclis Üyeleridir. İmar Komisyonudur.

Her türlü mevzuata uygun olduğu kabul edilerek inşaat ruhsatı veren, ruhsatı imzalayanla birlikte bu işlerde görevlendirilmiş İmar personelidir.

Belediye Meclisleri, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereği, her ayın ilk haftası içerisinde toplanırlar.

Her ay düzenli yapılan toplantılarının yüzde 90’ında İmar Planlarının değiştirilmesine ilişkin her ay en az 15-20 değişiklik kararı verilir.

Belediyelerin yönetimi öncesi 1580 sayılı yasa gereği, Belediye Meclislerinin bir yılda üç defa olağan toplantı yapabileceğini, zaruret halinde de Belediye Başkanlarının yılda en çok iki defa meclisi toplantıya davet edebilecekleri hükmü uygulanmaktaydı.

Belediyelerin hizmet uygulamaları, 1580 sayılı eski yasaya göre, Belediye encümenlerine verilmişti.

Belediye encümenleri, Belediye Başkanı başkanlığında seçimle gelen 3 üye, nüfusa göre (Şube Müdür sayısı dikkat alınarak) Yazı İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü, Personel Müdürü, Fen ve İmar İşleri Müdürü, Belediye Avukatı, Belediye Veterineri başta olmak üzere oluşturuluyordu.

Belediyelerimizce uygulanmakta olan 5393 sayılı yasanın 33’üncü maddesinde, Encümenin Meclis’ten 3 üye ile Mali Hizmetler Müdürü ile Belediye Başkanınca her yıl belirlenecek 2 üyenin de Müdürlerden seçileceği öngörülmektedir.

Konuların detaylı şekilde değerlendirilebilmesi için, eski yasa hükümlerinin uygulanmasıyla birim müdürlerinin de karara katılımları daha gerçekçi olacaktır.

Yerel yönetimlerle ilgili bir düzenlemede dikkate alınması, aynı zamanda, şeffaflığı da sağlayacaktır.

Sevgi ve saygılarımla…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?